Publikacje naukowe

Akustyczne możliwości wspierania rehabilitacji chorych na SM

Klang Massage Therapie

Modyfikacja systemu mobilnej rekreacji muzycznej dla rehabilitcji

Muzykoterapia a najnowsze zdobycze techniki

Neurostymulacja z wykorzystaniem dźwięku w pracy z autystą

Ocena skuteczności wizualizacji u chorych na SM

Ocena wpływu muzyki na funkcje fizjologiczne organizmu z wykorzystaniem aparatury Folla nowej generacji

Peter Hess-Klangmethoden im Kontext von Forschung und Wissenschaft

Prototypowe stanowisko do muzykoterapii

Stymulator akustyczny nowa jakość w fizjoterapii

The use of sound in diagnostic and therapy of people after brain injures and strokes

Wielotony nieharmoniczne mis tybetańskich

Wpływ Poranków Muzycznych na rozwój dzieci niepełnosprawnych

Wybrane aspekty projektowania stanowisk do muzykoterapii dla niepełnosprawnych

Wybrane techniki diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystujące dźwięk